Downloads

De CO2 prestatieladder is een instrument van de SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, http://skao.nl    om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de bedrijfvoering.

Ons kantoor en werkplaats zijn gevestigd in een modern en duurzaam bedrijfspand gevestigd dat eind 2015 werd opgeleverd en er wordt continue geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfsprocessen.

Onze opgedane kennis delen wij graag met u en ook staan we open om te leren van de kennis van derden. We zijn actief deelnemer aan het sectorinitiatief "sturen op CO2"van Cumela Nederland, waarbij knelpunten, verbetervoorstellen en ideeën een vast onderdeel zijn voor certificering op de CO2-prestatieladder.

 

 


Emissie inventaris rapport 2018


Reductiemaatregelen


Emissie inventarisatie 2018


Emissie inventarisatie 1e helft 2019


Actieve deelname sector-initiatief